Videoanálisis con Nacsport e a FGH

Ao abeiro do acordo entre a Federacion Galega de Hockey e NacSports, abrése unha oferta especial e por tempo limitado a todos os adestradores/as con licencia en vigor na FGH, ou no seu defecto matriculados nos curso de Nivel I ou II deste ano 2021.

Esta oferta consiste no acceso ó curso ‘Videoanálisis con Nacsport para Hockey‘ por cun custe promocional de 50 €, o que supón mais dun 30% de desconto sobre o a tarifa estándar.

Acceso información cursos: www.nacsport.com/courses.php?p=230&lc=es-es

 

Para poder beneficiarse desta oferta será necesario:

 • Facer unha solicitude por correo electrónico a oficina@fghockey.gal antes do 15 Xullo de 2021 incluíndo:
  • Nome, apelidos, DNI e correo electrónico.
  • Resgardo do ingreso de 50 € na conta da FGH
   • Num Conta IBAN: ES58 2080 5134 1630 4003 5144
   • Ordenante: Nome  completo
   • Concepto: Curso NACPORTS
   • Importe: 50 €
 • Se é un club quen quere facer o pago, indicalo oportunamente e para que técnicos se solicita.
 • Unha vez comprobada a posesión de licencia en vigor ou a inscrición do curso, tramitarse a alta con NacSport.
Publicado en Noticias.