EGA 2020 – Nivel 1

A Federación Galega de Hóckey convocou o Curso de Adestrador de Hóckey de Nivel I que inclúe o desenvolvemento do bloque común do curso de adestrador de Hóckey Herba nivel I e outros aspectos relacionados coa actividade de formación deportiva.

A organización das probas de acceso, o bloque específico e o control do periodo de prácticas, corresponde ao CeTeGa (Centro de Tecnificación de Galicia) adscrito á Federación Galega de Hóckey baixo a súa Dirección Técnica.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA AO CURSO NIVEL I

PLAN DE ESTUDOS

INSCRIPCIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE

EVALUACIÓN METODOLOXÍA

EVALUACIÓN PORTEIROS

EVALUACIÓN SEG-HIG DEPORTE

EVALUACIÓN TÉCNICA I

EVALUACIÓN HOCKEY SALA

EVALUACIÓN TÁCTICA

BOE-A-2011-13815