CONVOCATORIA 2024 CUROS DE ENTRENADOR NIVEL 1 

Escola Galega de Adestradores do CeTeGa (Centro de Tecnificacion de Galicia) da FGH convoca a realización de novos cursos para adestradores:

 

ABRESE UN PRAZO DE INSCRIPCIÓN  que remata o 1 Abril (inclusive) para o que e necesario remitir a  fgh@omegagestion.net:

  1. Remitir a folla de Matricula correctamente cumprimentada
  2. Realizar un ingreso de 20 euros en concepto de pre inscripción que serán descontados do precio total no momento da aceptación da mesma
    1. Nº conta: ES58 2080 5134 1630 4003 5144
    2. Beneficiario: FGH
    3. Concepto: Nivel I e NOME  e APELIDOS do solicitante (MOI IMPORTANTE CUBRIR BEN ESTOS DATOS)
  3. Remitir Xustificante de ingreso.