Ley de transparencia

Información institucional, organizativa e de planificación

 • Funcións: As federacións deportivas galegas son entidades privadas sen ánimo de lucro que, xunto as funcións que lle son propias polo seu ámbito de actuación privada, exercen por delegación funcións públicas delegadas (art. 51.4 da Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia). As funcións ás que se deberá dar publicidade son as que se especifican no art. 56 da Lei do Deporte de Galicia, e recollidas tamén nos respectivos Estatutos federativos.
 • Normativa aplicable:
   • Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia, ou norma que a substitúa.
   • Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, ou norma que a substitúa.
   • Decreto 16/2018, do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, modificado polo Decreto 171/2021, do 23 de decembro.
   • Resolución do 8 de setembro de 2009, da Secretaría xeral para o Deporte, pola que se ditan as Normas de bo goberno das federacións deportivas de Galicia, ou ou norma que a substitúa.
   • Estatutos FGH https://www.fghockey.gal/download/estatutos-federacion-gallega-hockey/
   • Reglamento RFEH  https://rfeh.es/documentacion-portal-de-transparencia/

Estrutura organizativa:

Xunta Directiva

Presidente: Roberto Baratta. Responsable de Promoción.
Vicepresidente: Fran Masid. Responsable de Competición e Arbitraxe.
Tesoureiro e Secretario: Alberto Estévez Responsable de servizos Administrativos.
Vogal Liña Feminina: Estibaliz Arrugaeta. Responsable de promoción e desenvolvemento do hóckey feminino.
Vogal Delegacion Coruña: Yolanda Casanova.
Vocal Delegacion Pontevedra: Gaizka Garay.

Equipos de xestión

Secretario Comité de Competición: Pablo Baratta.
Loxística e Material: Carlos Dominguez e Elena Couto.
Marketing e Comunicación: Bruno Fernández (Media Manager FGH).

CeTeGa Centro Tecnificación Galicia.
NADE Nucleo Adestramento Especializado Xunta de Galicia.
Director: Javier Valencia. Director Técnico da FGH.
Team Manager: pendente. Responsable de xefes de equipo e organización.
Responsable Escola Galega Adestradores (@EGA): pendente.

Servizos Médicos:
Juan Otero. Director Médico FGH
Anxo Fernández
Estibaliz Arrugaeta

 

LEY DE TRANSPARENCIA 2023

LEY DE TRANSPARENCIA 2022

Título
Ley de transparencia 2022 8 septiembre 2022
Ley de transparencia 2022 29 junio 2022
Ley de transparencia 2022 29 junio 2022
Ley de transparencia 2022 29 junio 2022
Ley de transparencia 2022 29 junio 2022
Ley de transparencia 2022 29 junio 2022
Ley de transparencia 2022 29 junio 2022

  LEY DE TRANSPARENCIA 2021

  Título
  Ley de transparencia 2021 29 junio 2022
  Ley de transparencia 2021 14 julio 2021
  Ley de transparencia 2021 14 julio 2021
  Ley de transparencia 2021 14 julio 2021
  Ley de transparencia 2021 29 junio 2022
  Ley de transparencia 2021 3 abril 2021
  Ley de transparencia 2021 9 abril 2021
  Ley de transparencia 2021 9 abril 2021
  Ley de transparencia 2021 16 febrero 2021
  Ley de transparencia 2021 16 febrero 2021
  Ley de transparencia 2021 16 febrero 2021

   LEY DE TRANSPARENCIA 2020

   Título
   Ley de transparencia 2020 9 abril 2021
   Ley de transparencia 2020 24 octubre 2020
   Ley de transparencia 2020 24 mayo 2020
   Ley de transparencia 2020 17 abril 2020
   Ley de transparencia 2020 27 marzo 2020
   Ley de transparencia 2020 10 febrero 2020
   Ley de transparencia 2020 10 febrero 2020
   Ley de transparencia 2020 24 enero 2020
   Ley de transparencia 2020 24 enero 2020
   Ley de transparencia 2020 24 enero 2020
   Ley de transparencia 2020 24 enero 2020
   Ley de transparencia 2020 24 enero 2020

    LEY DE TRANSPARENCIA 2019

    Título
    Ley de transparencia 2019 17 abril 2020
    Ley de transparencia 2019 17 abril 2020
    Ley de transparencia 2019 20 diciembre 2019
    Ley de transparencia 2019 30 octubre 2019
    Ley de transparencia 2019 21 octubre 2019
    Ley de transparencia 2019 21 octubre 2019
    Ley de transparencia 2019 18 octubre 2019
    Ley de transparencia 2019 18 octubre 2019
    Ley de transparencia 2019 16 octubre 2019
    Ley de transparencia 2019 16 octubre 2019
    Ley de transparencia 2019 16 octubre 2019
    Ley de transparencia 2019 18 noviembre 2019
    Ley de transparencia 2019 16 octubre 2019
    Ley de transparencia 2019 16 octubre 2019
    Ley de transparencia 2019 16 octubre 2019
    Ley de transparencia 2019 16 octubre 2019
    Ley de transparencia 2019 16 octubre 2019
    Ley de transparencia 2019 21 octubre 2019
    Ley de transparencia 2019 21 octubre 2019
    Ley de transparencia 2019 18 noviembre 2019
    Ley de transparencia 2019 18 octubre 2019
    Ley de transparencia 2019 19 octubre 2019
    Ley de transparencia 2019 19 octubre 2019
    Ley de transparencia 2019 19 octubre 2019

     LEY DE TRANSPARENCIA 2018 Y ANTERIORES

     Título
     Ley de transparencia Anteriores 7 noviembre 2019
     Ley de transparencia Anteriores 30 octubre 2019
     Ley de transparencia Anteriores 12 agosto 2019
     Ley de transparencia Anteriores 12 agosto 2019
     Ley de transparencia Anteriores 19 noviembre 2019
     Ley de transparencia Anteriores 21 octubre 2019
     Ley de transparencia Anteriores 21 octubre 2019
     Ley de transparencia Anteriores 21 octubre 2019
     Ley de transparencia Anteriores 21 octubre 2019
     Ley de transparencia Anteriores 11 mayo 2018
     Ley de transparencia Anteriores 27 diciembre 2017
     Ley de transparencia Anteriores 27 julio 2017
     Ley de transparencia Anteriores 6 febrero 2018
     Ley de transparencia Anteriores 27 julio 2017
     Ley de transparencia Anteriores 27 julio 2017
     Ley de transparencia Anteriores 27 julio 2017
     Ley de transparencia Anteriores 27 julio 2017
     Ley de transparencia Anteriores 27 julio 2017
     Ley de transparencia Anteriores, Normativa 8 febrero 2018
     Ley de transparencia Anteriores, Normativa 8 febrero 2018
     Ley de transparencia Anteriores, Normativa 8 febrero 2018
     Ley de transparencia Anteriores, Normativa 8 febrero 2018