Convocatoria 2021

RESOLUCIÓNS CURSOS Nivel 1 e Nivel 2

Tras a correspondente convocatoria e difusión dos cursos, finalizou o período de inscripción e a corrección de defectos nas documentaciones. Con data 10 maio de 2021, emítense as resolucións en canto a admitidos/as e as cantidades bonificadas en cada solicitude.

RESOLUCIÓN NIVEL 1

RESOLUCIÓN NIVEL 2

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 2021 – Nivel 1 e Nivel 2

 
A Escola Galega de Adestradores do CeTeGa (Centro de Tecnificacion de Galicia) da FGH convoca a realizacion de novos cursos para adestradores:
 
O PRAZO DE INSCRIPCIÓN nos cursos rematou o 15 Abril (inclusive).