CONVOCATORIA PROCESO ELECTORAL FGH 2022

Unha vez publicados no apartado desta mesma web “Proceso Electoral 2022” :

  • Regulamento Electoral e Calendario Electoral, aprobados pola Secretaría Xeral para o Deporte, cas instrucións, datas e documentos necesarios para o proceso. Reclamación mediante proceso contencioso administrativo nos dous meses seguintes a súa aprobación.
  • Nomeamento da Xunta Electoral, segundo o regulamento anterior, para que sexa constituída no prazo de dous días hábiles dende a presente convocatoria. Reclamación dende hoxe ante o Comité Galego de Xustiza Deportiva no mesmo prazo de dous días hábiles.
  • Censo Provisional que figurará exposto 10 días hábiles desde hoxe ata o 3/06/2022. Reclamacións, ou comunicacións de opcións individuais no caso de persoas en varios estamentos ou modalidades, ante a Xunta Electoral. Publicación do Censo Definitivo o 23/06/2022 como máximo.

Confirmamos oficialmente a CONVOCATORIA DAS ELECCIÓNS 2022 para Membros da Asemblea Xeral, Presidente/a e Comisión Delegada da Federación Galega de Hockey, sendo electores e elixibles como membros da asemblea os integrantes do futuro censo definitivo:

20 membros da asemblea con 11 clubs,  4 deportistas, 3 técnicos/as e 2 árbitros/as:

  • Presentación candidaturas do 23/06/2022 o 30/06/2022
  • Fin solicitude voto por correo: 01/07/2022
  • Votacións 10-12h do 10/09/2022 en Ourense (Sede FGH no Campo de Fútbol o Couto) e A Coruña (Salón de actos Complexo Deportivo Elviña).

Presidente/a e Comisión Delegada con 7 membros (Presidente + 6):

  • Votacións 10-12h do 12/11/2022 en Ourense (Sede FGH no Campo de Fútbol o Couto)

Finalmente reiteramos as canles telemáticas para remisións de informacións e documentacións:

  • Comité Galego de Xustiza Deportiva s/sede electrónica: https://sede.xunta.gal
  • Rúa Madrid 2-4, Fontiñas, 15781 Santiago de Compostela

 

Presidente Comisión Xestora FGH

Publicado en Noticias.