Javier Caride novo Manager de Árbitros da Federación Galega de Hockey

A Xunta Directiva da Federación Galega de Hockey ven de ratificar o nomeamento de Javier Caride como Manager de Arbitros, función que xa viña desempeñando dende a tempada pasada. Deste xeito a FGH avanza na especialización das funcions para acadar unha mellor xestion neste caso no ámbito de arbitros e xuices.
Javier ten una dilatada traxectoria como arbitro nacional e manager, formador e colaborador con CNA da RFEH. Tera nas suas mans a xestion do colectivo, a organización e designacions, os plans de crecemento e formación asi como a relación co estamento en outras Federaciones Territoriales e a RFEH.

 
 

 

 

Publicado en Noticias.