Excepción deporte federado non profesional en Galicia

Achégase interpretación ditada por esta Secretaría Xeral para o Deporte aclaratoria da aplicación ao deporte federado das medidas previstas do Decreto 178/2020, do 30 de outubro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas en determinados ámbitos territoriais da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2, así como no Real Decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infecións causadas polo SARS-CoV-2.

Interpretacion Decreto 178

Comisión Xestora F.G.H.

Publicado en Noticias.