Protocolo COVID FGH

Na data do 13/07/2020 a Federación Galega de Hóckey comunica á Secretaría Xeral para o Deporte o protocolo para a práctica de Hóckey.


Na data do 14/07/2020 a SXPD  certifica que o protocolo da Federación Galega de Hóckey para a práctica de Hóckey e Hóckey Sala se adecua ao disposto no protocolo Fisicovid-DXTgalego polo que se establecen as medidas para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 no ámbito do deporte federado de Galicia.


Certificacion SXPD Protocolo COVID FGH JUL20

Protocolo COVID FGH JUL20

Anexos Protocolo COVID FGH JUL20

Modelos Declaracion Responsable COVID FGH JUN20


Comisión Gestora F.G.H.

Publicado en Noticias.